UNGDOMSSKOLE

Vi har alle ulike forhold til ord. Noen liker å leke med dem, andre leter etter de ordene som åpner en forståelse - eller gjør en forklaring presis. I løpet av forfatterbesøket vil alle få mulighet til å både lete og leke. Noe skrives ned, andre ting lar vi "henge i lufta". Et viktig prinsipp er at elevene skal oppleve - ikke nødvendigvis prestere. I etterkant kan hver klasse velge å arbeide videre med noen av de trådene som legges ut i løpet av disse timene.

FIKSE DEN GREIA
 - VERKTØYKASSE FOR HVERDAGSSPRÅKET

Har vi ordene til å formidle det vi faktisk kan? Med vel tjue års erfaring etter forfatterbesøk i skolen opplever jeg en økende avstand mellom det elever faktisk kan, og evnen deres til å sette ord på kunnskapen.

Fikse den greia er et forfatterbesøk/skrivekurs til å reparere språket med nære ord og enkle midler. Dette er mitt bidrag til ei verktøykasse for hverdagsspråket. For å få det til å virke igjen. Jeg er overbevist om at veien dit er å sirkle inn og bruke kunnskapen de unge faktisk har, ikke forsøke å finne ordene for kunnskap skolen/andre ønske elevene har.

Muligheter:

  • Forfatterbesøk (45 – 60 minutter).
  • Forfatterbesøk med kort skrivekurs (90 – 180 minutter).
  • Forfatterbesøk med skriveoppgaver, samt presentasjon utvalgte ungdomsbøker.
  • Skrivekurs for klasser/en gruppe elever (Tid tilpasses)

 Vi trenger å fortelle. Fordi det er nødvendig. Fordi vi har lyst. Fordi det kreves.

Fordi vi vil dele

  • Noe vi har opplevd – fint eller fælt
  • Noe vi tenker – godt eller ondt
  • Noe vi gleder oss til
  • Noe vi gruer oss til
  • Noe vi føler
  • Noe som kan skje

Du kan her (til høyre) også laste ned den uferdige

fortellingen KETSJUP - for å skrive den ferdig!