SANT OG SAKLIG

Jeg arbeider også med sakprosa, og har skrevet fagbøker for barn og fagbøker for voksne.

Med bakgrunn som førskolelærer har jeg skrevet både bøker og tidsskriftartikler m.m. for de som arbeider med barn. Jeg er spesielt opptatt av fortellinga, og finner mange spennende berøringspunkter mellom faglitteratur og skjønnlitteratur. Du kan lese mer om bøkene ved å følge linkene i sidemenyen.

Flere av fagbøkene for voksne er derfor knyttet til arbeidet som førskolelærer og pedagog. Men jeg har også skrevet bøker hvor erfaringer som forfatter har vært sentralt. Fagbøkene for barn er skrevet på oppdrag. Velg billedgalleriet til høyre om du vil se større og bedre bilder av bøkene.

FIKSE DEN GREIA.

Verktøykasse for hverdagsspråket

Boka henvender seg både til de som skal arbeid med ordene som skrivemedhjelpere i skole, kulturskole eller på fritiden og direkte til elevene. Gjennom en reise og 29 reparasjoner deles innspill, tanker og erfaringer for å (gjen)oppdage verdien av egen kunnskap og finne (igjen) ordene slik at bruksverdien øker. Målet er ikke å skape store fortellere, men å oppdage at rett ord til rett tid gjør det mulig å dele tanker og opplevelser.

LES MEG. Håndbok i litteraturformidling

LES MEG er en håndbok full av konkrete råd om hvordan du kan bli en bedre formidler. Alle som jobber med formidling av litteratur vil finne noe å la seg inspirere av her.

En lærer, en bibliotekar, en forfatter, en forteller, en filosofisk samtaleleder, en blogger, en formidler, en gründer og en litteraraturprodusent gir deg sine beste tips om formidling av litteratur og leseglede. Flere av kapitlene fokuserer på formidling til barn og ungdom. Tilnærming og arena varierer, men formidlingsgleden er til stede hele veien.

Forfattere: Widar Aspeli, Marit Hallen, Vidar Olav Haraldsen-Jupskås, Pål Brekke Indregard, Vilde Kamfjord, Ragnhild Malfang, siri morland, Kristin Storrusten og Nina Alstad (red.).  (Ena 2016)Skriv ut!!

- kreativ skriving i skolen

Boka henvender seg til voksne som vil være skrivemedhjelpere, først og fremst lærere i grunnskolen og kulturskolen. Boka handler om forfatteres møte med elevers kreative skriving i skolen og de erfaringene både elever, lærere og forfatteren selv kan ta med seg fra dise møtene.

Forfatteren kommer som kunstner inn i klasserommet og kan med sin innfallsvinkel til litteratur og skriving gi læreren verdifulle bidrag til undervisningen. forfatteren møter nesten alltid engasjerte og ivrige elever og lærere som vil vite mer om hvordan de kan bruke erfaringene i egen skrivevirksomhet. Denne boka er et bidrag til å bygge bro mellom litteratur som kunst og litteratur som lesestimulering, mellom kunst og skole.

Jeg holder kurs og foredrag med utgangspunkt i stoffet i denne boka - blant annet i regi av norsk Kulturskoleråd.

lekende nærvær

Glem alle forestillinger om hvordan en fagbok skal være. I Lekende nærvær har Margareta Öhman og Widar Aspeli skapt en ny form. Gjennom fortellingene om Eva og Erik i barnehagen, om Lille og Dragen - knyttet sammen med faglige kommentarer - rettes oppmerksomheten mot de avgjørende menneskelige møtene i barnehagens hverdag. Hva skaper positivt samvær og spennende samspill?

Med musikk som bilde introduserer Lekende nærvær begrep som "empatiens grunntoner" og "jazzpedagogikk". "I vår fortelling møtes mange stemmer. Slik er det i virkeligheten, slik er det i leken. De som er nær leken, må forholde seg til det flerstemmige. Noen stemmer er i harmoni, andre i disharmoni. Mange av disse stemmene lar seg ikke forklare, mens andre faller greit på plass. Magien forsvinner når det som skjer, skal "fanges" av forklarende ord."

Margareta Öhman er psykolog, og har bred erfaring både fra barnehage og skole. Hun har vært spesielt opptatt av lek- og empatiutvikling, og har tidligere skrevet boka "Empati gjennom lek og språk". Öhman er kjent fra en rekke kurs og foredrag.

Finnes også på svensk og dansk.

Fortell! Fortell!                          

- fortelling som drivkraft i lek og samspill

Hva er en fortelling - bare Askeladden eller også de nye heltene fra TV og tegneserier? Hvorfor er det så viktig å beholde og videreutvikle den muntlige fortellertradisjonen?

Fortell! Fortell! er en bok om fortellerne, lytterne og de felles opplevelsene. Om hvordan fortellingen kan brukes i hverdagen i barnehage, skole og skolefritidsordninger.

Jeg holder kurs og foredrag med utgangspunkt i stoffet i denne boka.


den magiske barnehagen

I alt for mange sammenhenger har problemene og gravalvoret fått dominere i barnehagene. Boka Den magiske barnehagen er en bok om det motsatte:

 • Om mulighetene
 • Om fantasien og kreativiteten
 • Om kunsten og kulturen
 • Om magien som kan oppstå når mennesker møtes i samhandling og glede.

Bidragsytere i boka er: Yngvil Armand, Margareta Öhman, Gro Dahle, Jeannette Martine Salveson, Trude Anette Brendeland, Leiv Ramfjord, Mary Ekdahl, Torgeir Alvestad, Giert Werring, Arne Marius Samuelsen, samt Klausine Røtnes & Widar Aspeli, som også har redigert boka.

artikler og bidrag i andre bøker

Jeg har bidratt med fortellinger i flere bøker, samt skrevet fagartikler i tidskrift.

 • Her kommer jeg!
  Dette er en artikkelsamling om førskolelæreres sosialisering til yrket. Hvordan møter den nyutdannede førskolelæreren barnehagen - og hvordan møter barnehagen den nyutdannede.

Med bidrag av Leif Askland (red.), Widar Aspeli, Nina Bølgan, Eva Johannessen, Birgit Malmo og John Roald Pettersen

 • Under bladet ligger en liten larve.
  Om opplevelser, utvikling og læring gjennom utelek. Artikkelsamling for planleggere av barns utemiljø. Denne artikkelsamlingen tar opp spørsmålene om hvorfor allsidig utelek er viktig for barn. Hvilke kvaliteter
 • kjennetegner et utemiljø som gir gode muligheter for allsidig utelek?

Heftet er gitt ut av Barne- og familiedepartementet og har bidrag av Gisle Grimeland, Ingunn Fjørtoft, Kari Synnes, Lars Maanum, Widar Aspeli, Helge Jensen, Kirsti vindal Halvorsen, Kjellaug Eik og Hanne Wilhjelm.

 • Barnehagefolk
  Jeg har opp gjennom årene skrevet flere artikler i dette tidsskriftet. Hovedvekten av artiklene er på fortelling i ulike former. I etterkant av boka Lekende nærvær har jeg sammen med Margareta Öhman skrevet flere oppfølgingsartikler i "Barnehagefolk" - men også i det svenske tidsskriftet "Familiedaghem".

SE FAGBØKENE